Darbo užmokesčio administravimas (payroll’as)

Darbo užmokesčio apskaitos administravimas susideda iš darbuotojų įdarbinimo, išdarbinimo į ir iš UAB „Retiva“, darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių bei išmokų administravimo. Susisiekite su mūsų specialistais jau šiandien dėl Payroll‘o paslaugos - efektyvinkime jūsų procesus jau dabar!

Darbo užmokesčio administravimas (payroll’as)

DU ADMINISTRAVIMO PASLAUGA APIMA ŠIUOS PROCESUS:


 • Darbuotojų darbo laiko apskaitą
 • Darbo užmokesčio (DU), priedų apskaičiavimą atostogų bei kompensacijų už nepanaudotas atostogas apskaitą
 • Komandiruočių dienpinigių apskaitą
 • Alimentų, paskolų ir kitų išmokų apskaitą

 • Su DU susijusių mokesčių apskaitą
 • Deklaracijų teikimą valstybinėms institucijoms
 • Darbo užmokesčio lapelių rengimą ir pateikimą darbuotojams
 • Konsultacijas darbuotojams DU, mokesčių, ligų ir atostogų apskaitos klausimais


DU ADMINISTRAVIMAS, KURĮ ATLIEKA RETIVA, PADĖS JŪSŲ ĮMONEI:


 • Laiku išmokėti atlyginimus darbuotojams ir sumokėti susijusius mokesčius. Tai užtikrins darbuotojams socialines garantijas ir saugumo jausmą
 • Taupyti laiko ir žmogiškųjų išteklių resursus personalo DU administravimo procesui atlikti
 • Operatyviai atsakyti į darbuotojams kylančius klausimus dėl atlyginimo, priedų, atostoginių ir kt. išmokų apskaičiavimo

 • Reprezentuoti save kaip patrauklų darbdavį, kuris pasitelkia išorės partnerį tam, kad būtų nepriekaištingai vykdomas darbuotojų DU administravimas bei konsultuojami darbuotojai susijusiais klausimais

 • Valdyti darbuotojų atostogų likučius

 • Išvengti klaidų ir neatitikimų auditų metu


KAM TINKAMIAUSIA DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS ADMINISTRAVIMO PASLAUGA?

 • Visoms įmonėms, turinčioms didelį darbuotojų skaičių ir aukštus darbuotojų kaitos rodiklius. Kai darbuotojų įdarbinimas, išdarbinimas, DU apskaita ir susijusių mokesčių administravimas reikalauja itin daug žmogiškųjų resursų.

 • Mažoms ir vidutinėms, naujai besikuriančioms įmonėms, kurioms buhalterijos ir apskaitos skyriaus išlaikymas yra per brangus.

 • Vidutinėms įmonėms, siekiančioms dalyvauti ES finansuojamuose projektuose.

 • Tarptautinėms įmonėms, turinčioms darbuotojus Lietuvoje ir siekiančioms, kad šių darbuotojų darbo santykių administravimas atitiktų naujausius Lietuvos teisės aktų bei mokestinės aplinkos reikalavimus.

 • Visoms įmonėms, kurios siekia sumažinti administracinę naštą, efektyvinti ir optimizuoti personalo bei buhalterijos skyrių veiklą, pritraukti daugiau investicijų stabilizuojant įmonės rodiklius.

Susisiekite

Susisiekite su mumis jau šiandien ir kartu efektyvinkime jūsų darbo užmokesčio apskaitą.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Drag and drop files here or